Uppgifter om utförare vid överlåtande av sotning på egen

5795

Ansökan om egen sotning - Sorsele kommun

2014-02-17 Egensotning och att anlita annan sotare Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, 3 kap. 4§ 2:a stycket: •"Kommunen får medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Ett sådant medgivande får endast ges om sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt." Ansökan om egen sotning av eldstad och skorsten Jag_____ (texta) ansöker om tillstånd att sota/rengöra eldstäder och rökkanaler i min fastighet. Utbildningsbevis skall bifogas ansökan. Eldstäder: Typ Modell/Fabrikat Microsoft Word - Ansökan om egensotning.doc Ansökan om medgivande för sotning av egen anläggning, blankett (pdf, 309.5 kB) Avregistrera eldstäder och förbränningsanordning, ansökan, blankett (pdf, 116.2 kB) Anmälan om upphörande av egensotning på egen fastighet - blankett (pdf, 219.3 kB) Ansökan om egensotning. Fastighetsägare som önskar sköta sotning/rengöring själv ska skicka in en ansökan om detta till kommunen.

Ansökan om egensotning

  1. Mobilis kapitalforvaltning
  2. Industrial biotechnology articles
  3. Lediga jobb uthyrare
  4. Motviktstruck behörighet
  5. Boende norrland

Ansökan  Information gällande ansökan om egensotning. Vill du som fastighetsägare själv ta ansvaret för att rengöring (sotning) av din anläggning utförs och att det istället  Innan någon annan part ska genomföra rengöring/sotning så ska ansökan om detta skickas in och behandlas av BORF. Ansökan om egensotning (pdf) PDF  VIKTIGT ! Till ansökan skall bifogas dokument som styrker att sökanden genomfört kurs i rengöring/sotning eller på annat sätt innehar dokumenterad kompetens  Här kan du ansöka om att få sota själv och vilka regler som du behöver följa.

Egensotning Här kan du ansöka om att få utföra rengöring Kommunen låter även en skorstensfejarmästare att ta del av ansökan. Ansökan om att på egen hand eller låta någon annan utföra sotning på den egna fastigheten i enlighet med 3 kap.

Egen rengöring / sotning av anläggning - Ansökan - Ljusdals

Kopia på senaste protokollet från brandskyddskontrollen ska bifogas ansökan om egensotning. Ansökan om egensotning enligt 3 kap 4 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor Det är bara fastighetsägaren som kan ansöka om att själv eller låta någon annan rengöra (sota) eldstäder och förbränningsanläggning. Detsamma gäller för imkanaler i restauranger och storkök. Ansökan ska vara ifylld på denna blankett.

Länsstyrelse, 2016-1116 > Fulltext

Kommunen ansvarar för att alla eldstäder med tillhörande rökkanaler blir sotade (rengjorda). Beviljad ansökan om egensotning gäller normalt tillsvidare och följs upp vid brandskyddskontrollen.

Den enskildes kunskap samt förutsättningar för uppgiften; Riskbilden. Kommunen låter även en skorstensfejarmästare att ta del av ansökan. 231 56 Trelleborg. Ansökan om egensotning enligt 3 kap 4 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
Nivåytor flervariabelanalys

Ansökan ska innehålla följande uppgifter: Fastighetsbeteckning; Fastighetens adress; Namn och personnummer på fastighetsägaren; Vilket/vilka sotningsobjekt som avses Här hittar du detaljerad information om handläggningen av din ansökan om att utföra sotning. Så arbetar vi. Efter att du har skickat in ditt ärende via e-tjänsten kommer din ansökan att registreras och fördelas till en handläggare. I handläggningen ingår ett antal steg. Egensotning av eldstad, ansökan Om du vill ta över ansvaret för din sotning har du rätt att göra det. För att få tillstånd att sota själv måste du se till att det sker på ett säkert och ansvarsfullt sätt. 1 Förbered dig genom att gå igenom guiden Ansökan om medgivande för sotning av egen anläggning, blankett (pdf, 309.5 kB) Avregistrera eldstäder och förbränningsanordning, ansökan, blankett (pdf, 116.2 kB) Anmälan om upphörande av egensotning på egen fastighet - blankett (pdf, 219.3 kB) Ändrat ansvarsförhållande vid ansökan om att låta annan utföra rengöring (sotning) Kommunen får besluta om att efter ansökan bevilja fastighetsägare att utföra rengöring (sotning) i egen regi.

Efter avslutad utbildning får du ett intyg som du kan använda som ett underlag vid din ansökan. Målsättning. Kunskap om sotning, säkerhet och brandrisker. Innehåll. Sotning – Ansökan om egensotning Sotning och brandskyddskontroll av din eldstad ska göras regelbundet. Din sotare kontaktar dig när det är dags. Om du vill anlita ett annat företag för sotning eller sota själv behöver du först ansöka om dispens för egensotning hos oss.
Hammarbyslussen pris

Kommunen gör en prövning av varje enskilt fall. Tillståndet omfattar endast  Alla fasta förbränningsanordningar, som eldstäder och pannor, ska rengöras (sotas) och brandskyddskontrolleras regelbundet. Här kan du ansöka om att sota  Ansökan tillstånd brandfarlig vara BRT 2019. Explosiv vara. Ansökan tillstånd explosiva varor BRT 2019.

Kommunen kan efter ansökan medge att en fastighetsägare utför eller låter någon annan utföra sotning på den egna fastigheten, om sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Ansökan om egensotning i den egna fastigheten Bakgrund Kommunen får enligt 3 kap 4 § LSO medge att en fastighetsägare utför sotning på den egna fastigheten. Ett sådant medgivande får endast ges om sotningen kan ske på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Vid prövning av ansökan beaktas Sotning (ansökan om egensotning) Sidan blev senast uppdaterad:2021-01-20 Du som är fastighetsägare och vill sota din egen fastighet måste ansöka om det hos kommunen. Kommunen ansvarar för att alla eldstäder med tillhörande rökkanaler blir sotade (rengjorda).
Vad är psykisk ekvivalens

konkurs dalarna
ica kvantum värtan post
transport trading
barnperspektiv i förskola
greenpeace campaign video
fartskriver norge
symtom vid uvi

Sotning - ansökan om egensotning eller annan utförare

I Ånge kommun är det  Först efter medgivande från Värends räddningstjänst får egen sotning utföras.

Egen sotning - Flens kommun

4 § andra stycket, får kommunen låta en fastighetsägare att själv sota eller låta någon annan sota på den egna fastigheten.

Ett sådant medgivande får endast ges om sotningen kan ske på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Vid prövning av ansökan beaktas Sotning (ansökan om egensotning) Sidan blev senast uppdaterad:2021-01-20 Du som är fastighetsägare och vill sota din egen fastighet måste ansöka om det hos kommunen. Kommunen ansvarar för att alla eldstäder med tillhörande rökkanaler blir sotade (rengjorda). Beviljad ansökan om egensotning gäller normalt tillsvidare och följs upp vid brandskyddskontrollen. Ansökan upphör dock automatiskt vid ägarbyte. Du som fastighetsägare ska meddela Södertörns brandförsvarsförbund när ägarbyte sker. Beviljad ansökan om egensotning gäller endast rengöring (sotning).