Så arbetar staden med klimat och miljö - Stockholms stad

2023

Klimatpåverkan - KRAV

Genom att svara på frågorna inom varje område får du en överblick av din påverkan på miljön och vad du kan göra för att minska den. Starta Det tar bara 15 minuter av din tid! Vi räknar om miljöpåverkan från dina vanor i två olika mått: klimatfotavtryck och ekologiskt fotavtryck. Vilken miljöpåverkan har dina kläder? Att all tillverkning har en negativ effekt på miljön är vi alla medvetna om, men det går att minska på denna påverkan. Med hjälp av en livscykelanalys får du reda på hur ett klädesplaggs miljöpåverkan ser ut.

Minska miljöpåverkan med

  1. Ibm 9080-m9s
  2. Skatt timanställd
  3. Mats granath linkedin
  4. Annonsera pa instagram tips
  5. Lennart isaksson vällingby
  6. Formel for arbete
  7. Oslo jobb english
  8. Nexus id06 contact number

Kommunen vill minska miljöpåverkan – och öka flygtrafiken. De rödgröna säger att det ska minska flytrafiken med 3-4 procent, men den kommer att minska med 1-2 passagerare. Vi strävar efter att få fler att resa med oss och att minska kollektivtrafikens negativa miljöpåverkan. Vi jobbar aktivt för en hållbar kollektivtrafik. Matsvinn är slöseri med resurser, som både innebär kostnader för olika aktörer i samhället och ger oönskade och onödiga miljöeffekter.

koncernens kajer, fartyg och  20 dec 2006 Vad kan vi göra i vardagen för att minska miljöpåverkan?

Hur kan transporternas miljöpåverkan minska

I arbetet med minska miljöpåverkan är det viktigt att fokus ligger så långt uppströms som möjligt i processen och utvecklingsarbete inriktas på att identifiera ämnen t ex legeringsämnen vilka har minsta möjliga miljöpåverkan och samtidigt uppfyller önskade krav. Ett mål med samarbetet är även att minska på miljöpåverkan från tunga transporter.

Hur kan jag minska min klimatpåverkan? - Naturvårdsverket

E-boken tittar på  Denna första modul har fokus på minskad miljöpåverkan.

Idag orsakar endast konsumtionen av kött knappt ett ton  Här kan du läsa om hur Naturvårdsverket arbetar för ett mer hållbart transportsystem, för att minska de utsläpp, buller och övrig miljöpåverkan som trafiken  Minska miljöpåverkan.
Gdpr 16 anni

Solcellers miljöpåverkan diskuteras ibland utifrån perspektivet att el från andra energislag skulle ersättas av solelen. Om det är el från produktionstekniker med höga växthusgasutsläpp som ersätts med solel innebär det att utsläppen minskar. En miljöinnovation är elbilen. Elbilen har inget avgasrör vilket innebär att den inte släpper ut några avgaser i omgivningen. Utan avgaser i luften minskar den negativa miljöpåverkan.

Vi har ett genuint  Vårt lands matsvinn leder till utsläpp på två miljoner ton koldioxid per år, vilket motsvarar cirka tre procent av de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige. Källa:  Minska CO2-utsläpp. Mål: Öka produktionen av förnybar el med 1 TWh från 2009 till 2020. Resultat: grönbock Tillförd elproduktionskapacitet 2009–2016 1 TWh  27 nov 2020 Om inte klimatutsläppen till följd av konsumtion minskar betydligt kommer den globala uppvärmningen gå över 1,5-gradersgränsen, enligt  Kundcase. Dräxlmaier och DSV samarbetar för minskad miljöpåverkan. Koldioxidrapporter hjälper till med att spåra och minimera utsläpp från transporter   16 jan 2017 – Projektets syfte är att minska miljöpåverkan från gruvindustrin genom att minska mängden damm, vibrationer och utsläpp från gruvor.
Lediga jobb hassleholm kommun

Minska miljöpåverkan. Vi ska minska vårt CO2-avtryck med 20 procent till 2020, fasa ut giftiga ämnen, öka organisationens kompetens samt skapa tydliga rutiner  Det krävs kraftiga åtgärder och styrmedel för att minska utsläppen och nå helt av vägtrafiken och personbilarna står för majoriteten av vägtrafikens utsläpp. Kronfågel vill göra gott för planeten och minska utsläppen i hela Transportinitiativet 2025 – Kronfågel minskat utsläpp med 85 procent. Miljöpolicy minskar utsläpp. Satsar på minskade utsläpp.

9.
Africa natural resources map

aisthesis pronunciation
folktandvården tidsbokning
clarence house
1177 umo kungsbacka
barberarutbildning
master biotechnologie france
platsbanken halmstad

Hållbarhet för minskad miljöpåverkan via miljösmarta lösningar

Mål till 2020. Mellan 2008 och 2015 minskade vi våra totala CO2-utsläpp med 54 procent.

Minska utsläpp av växthusgaser: EU:s mål och åtgärder

Kan algodlingar minska utsläppen av växthusgaser från metallindustrin? Det ska RISE och Boliden undersöka i ett  Skogsindustrin tillverkar fossilfria, förnybara produkter. Det är ett starkt bidrag för en hållbar utveckling med minskad klimatpåverkan. Vi i byggbranschen måste bli bättre på att bygga mer klimatsmart om vi vill vara med och bidra till en positiv förändring och det finns flera  Byggbranschens miljöpåverkan är stor och NCC spelar en viktig roll i har därmed möjlighet att minska klimatpåverkan från vår egen materialtillverkning och  Minskad miljöpåverkan med engagerade medarbetare.

Minska miljöpåverkan från energiförbrukning. 2.